Staff

Pennaeth: Mr Mark Rees

Dirprwy Bennaeth: Mr Gavin Ashcroft

Pennaeth Cyfnod Sylfaen: Mrs Janet Davies

ALNCO: Miss Lowri Jos


Staff Gweinyddol: Mrs H Andrews, Miss J Stoyle, Mrs C Jones

Athrawes CPA: Mrs C Jones/Mrs S Rees


Dosbarthiadau:

Dosbarth Y Mes: Mrs Julia Roberts (Cynorthwywyr Dosbarth: Miss M Jones/Mrs E Tucker)

Dosbarth Onnen: Mrs Paula Beeforth/Miss Caryl Lister (Cynorthwywr Dosbarth: Ms D Phillips)

Dosbarth Celyn: Miss Megan Llewelyn (Cynorthwywr Dosbarth: Miss A Price)

Dosbarth Collen: Miss Katie Davies (Cynorthwywr Dosbarth: Miss J Mathias)

Dosbarth Ysgawen: Mrs Janet Davies (Cynorthwywr Dosbarth: Mrs C Harris)

Dosbarth Helygen: Mrs Rachel Carey (Cynorthwywr Dosbarth: Mrs A Edwards)

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen: Mrs C Jones, Mrs T Thomas, Miss E Stevens

Dosbarth Bedwen: Miss Lowri Jos

Dosbarth Ffawydden: Mrs Leah Owen-Griffiths (Cynorthwywr Dosbarth: Miss S Howe)

Dosbarth Castanwydden: Mrs Deborah Vardon (Cynorthwywr Dosbarth: Mrs M Rees)

Dosbarth Sycamorwydden: Mrs Nerys Brown

Dosbarth Criafolen: Mrs Elin Llywelyn-Williams


Gofalwr: Mr M Davies

Cynorthwywyr Cinio: Mrs J Emanuel, Ms L Stevens, Mrs H Rees, Mrs E Jenkins, Mrs A Hawkins, Ms K Edwards, Mrs C Gill,

Mrs K Owen, Mrs K Walters, Mrs P Robinson

Glanhawyr: Mrs E Jenkins, Ms S Wilson, Mrs A Rees, Mrs J Emanuel, Mrs K Walters, Miss G Cooke