Llywodraethwyr Governors

Llywodraethwyr:


Cadeirydd/Chair: Mr Barrie Cradle

Is-Gadeirydd/Vice-Chair: Mr Ben Treharne-Foose

Pennaeth/Headteacher: Mr Mark Rees

Staff: Mrs Nerys Brown

Staff nad ydynt yn dysgu/Non-Teaching Staff: Mrs Helen Andrews

Cymunedol/Community: Mrs Anne Hawkins

Mr Peter Rees

AALl/LEA: Mr Alun Cox

Rhiant/Parent: Mrs Kelly Wells

Mr Howard Burge

Mrs Emily David

Mrs Jane Jones

Mrs Jenna O'Sullivan