Llywodraethwyr Governors

Ein Llywodraethwyr:


Cadeirydd/Chair: Mr Peter Rees

Is-Gadeirydd/Vice-Chair: Mrs Jenna O'Sullivan

Pennaeth/Headteacher: Mr Gavin Ashcroft

Staff: Mrs Nerys Brown

Staff nad ydynt yn dysgu/Non-Teaching Staff: Mrs Helen Andrews

Cymunedol/Community: Mrs Anne Hawkins

Mr Peter Rees

Mr Eryl Samuel

AALl/LEA: Mr Alun Cox

Rhiant/Parent: Mrs Kelly Wells

Mr Howard Burge

Mrs Emily David

Mrs Jenifer Jones

Mrs Jenna O'Sullivan