Ein Polisiau 

Our Policies

Cyfrinachedd/

Privacy Notices

Equality Policy and Accessibity Plan.doc

Equality Policy

Polisi Mynediad - Admissions Policy Medi 2023.docx

Polisi Mynediad/Admissions Policy

Polisi Amddifyn Plant - Safeguarding Children Policy Medi 2023.docx

Polisi Amddiffyn Plant/Safeguarding Policy

Polisi Gwrthfwlio - Anti-Bullying Policy - Medi 2023.docx

Anti-Bullying Policy/Polisi Gwrthfwlio

Polisi Cwricwlwm.docx

Polisi Cwricwlwm/Curriculum Policy

Polisi I&D Cyffredinol - General H&S Policy Medi 2023.docx

Polisi Iechyd a Diogelwch/H&S Policy

Canllawiau Cwynion - Complaints Guidelines Medi 2023.docx

Canllawiau Cwynion/Complaints Procedures

Behaviour Policy YGG Llwyncelyn.doc

Polisi Ymddygiad/Behaviour Policy