Dosbarth Sycamorwydden

Croeso Cynnes - A Warm Welcome

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth Sycamorwydden - blwyddyn 5. Yma, gallwch weld beth rydyn ni wedi bod yn gwneud yn ystod y flwyddyn, a dod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!


A warm welcome to Dosbarth Sycamorwydden – Year 5 class page. Here you can see what we've been up to in class, and also find important information that will be useful throughout the year. Keep an eye on this page for useful resources to support your learning too!

Gwybodaeth bwysig - Important Information

Athrawes/Teacher: Mrs N Brown

ebost/email: Brownn27@yggllwyncelyn.cymru


Athrawes CPA/PPA Teacher:
(Bore Mercher/Wednesday morning)

Mrs S.L. Jones


Diwrnod Ymarfer Corff/PE day:

Prynhawn Mawrth/Tuesday afternoon

Bore Mercher/Wednesday Morning


Dewch i weld rhai o waith plant y dosbarth.

Come and have a look at some of our work.

Wefannau ac Adnoddau Defnyddiol - Useful Websites and Resources

Uchafbwyntiau'r Wythnos - Highlights of the Week