Dosbarth Ffawydden

Trip Dolygaer

Cawsom amser arddechog yn adeiladu llochesi a chynnau tân. Dysgom lawer o sgiliau bywyd i gydfynd â'n thema 'Gwersyll Haf'.

Rap Diogelwch y We.MP4

Rap Diogelwch y Wê

Fel rhan o Wythnos Diogelwch y Wê, fe ysgrifennodd y dosbarth rap arbennig! Trwy wneud hyn, dysgom am beryglon y wê a sut i ymddwyn yn synhwyrol ar lein.

Llongyfarchiadau mawr i holl Sêr yr Wythnos hyd yn hyn!

Llyfrau Darllen

Dewiswch y ddolen isod er mwyn cael mynediad i lyfrau darllen Cymraeg y gyfres 'Coeden Darllen Rhydychen' ar Hwb.

Choose the link below in order to access Welsh language books from the 'Oxford Reading Tree' series of books on Hwb.

hwb.gov.wales/search?query=coeden+ddarllen+rhydychen