Dosbarth Celyn

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth Celyn. Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!


A warm welcome to Dosbarth Celyn – Reception class page. Here you can find important information that will be useful as the year progresses. Keep an eye on this page for useful resources to support your learning too!


Gwybodaeth

Information

Athrawes/Teacher

Miss M Llewelyn

Cynorthwyyd dosbarth

Teaching assistants:

Miss E Stevens

Miss S Howe

Athrawes CPA

PPA Teacher:

Mrs C Jones

Diwrnod Ymarfer Corff

PE day:

Dydd Mawrth/TuesdayDolenni Defnyddiol / Useful links