Dosbarth Castanwydden

Diogelwch ar y We - Rap Dosbarth 9.MOV

Rap Diogelwch ar y Wê

Dysgon ni llawer yn ystod wythnos Diogelwch ar y Wê o ganlyniad gwnaeth y dosbarth cyfansoddi Rap. Mwynhewch!

Gwybodaeth/Information

Athrawes / Teacher:

Mrs D Vardon

Cynorthwyydd dosbarth / Teaching assistant:

Mrs M Rees

Athrawes CPA (Bore Mercher) / PPA Teacher (Wednesday AM):

Mrs S Rees

Diwrnod ymarfer corff/ PE day:

Dydd Llun & Dydd Iau / Monday & Thursday


Cysylltiadau Defnyddiol / Useful Links:


  1. Google Classroom

  2. Hwb

  3. Llyfrau Darllen Cymraeg / Welsh Reading Books

  4. Ditectif Geiriau

  5. Mathletics


Croeso i Ddosbarth Castanwydden!