Dosbarth Castanwydden

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth Castanwydden. Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!


A warm welcome to Dosbarth Castanwydden's class page. Here you can find important information that will be useful as the year progresses. Keep an eye on this page for useful resources to support your learning too!


Gwybodaeth

Information

 

Athrawes/Teacher

Miss M Llewelyn

 

Cynorthwyyd dosbarth

Teaching assistants:

Mrs M Rees

 

Athrawes CPA

PPA Teacher:

Mrs S-L Rees

 

Diwrnod Ymarfer Corff

PE day:

Blwyddyn 4 - Dydd Llun & Dydd Mawrth //Monday & Tuesday

Blwyddyn 5 - Dydd Mawrth & Dydd // Tuesday & Cysylltiadau Defnyddiol / Useful Links: