Blwyddyn 3 2022-2023

Patrymau Celtaidd / Celtic Patterns

Patrymau Celtaidd

Trip Ysgol i Sain Ffagan / School Trip to St Fagans

Trip Ysgol Sain Ffagan

Creu Torch Celtaidd / Creating a Celtic Torc

Creu Torch

Sesiwn Coginio Cawl / Cawl Cooking Session

Sesiwn Coginio Cawl

Gwasanaeth Cynhaeaf / Harvest Service

IMG_1148.MOV
IMG_1147.MOV

Wythnos Gwrth-fwlio / Anti-bullying Week

Diwrnod Gwrth-fwlio 2022

Amser / Time

Ymarfer Amser