Blwyddyn 3 Miss Jô

2022-2023

Patrymau Celtaidd / Celtic Patterns

Patrymau Celtaidd

Trip Ysgol i Sain Ffagan / School Trip to St Fagans

Trip Ysgol Sain Ffagan

Creu Torch Celtaidd / Creating a Celtic Torc

Creu Torch

Sesiwn Coginio Cawl / Cawl Cooking Session

Sesiwn Coginio Cawl

Gwasanaeth Cynhaeaf / Harvest Service 

IMG_1148.MOV
IMG_1147.MOV

Wythnos Gwrth-fwlio / Anti-bullying Week 

Diwrnod Gwrth-fwlio 2022

Amser / Time

Ymarfer Amser

Bwyta'n Iach / Healthy Eating

Bwyta'n iach

Sesiwn Blasu Ffrwythau / Fruit Tasting Session

Sesiwn Blasu Ffrwythau

Sesiwn Ioga / Yoga Session

Sesiwn Ioga Mrs Beeforth

Diwrnod Diogelwch y We / Safer Internet Day

Diogelwch Y We gyda Tom

Wythnos Iaith Arwyddo / Sign Language Week

Wythnos Iaith Arwyddo

Gwersi Recorder / Recorder Lessons

Gwersi Recorder Gwefan

Hawliau Plant / Children's Rights

Copy of Hawliau Plant Miss Jos 2023

Trip Ysgol / School Trip - Bushcraft Adventures

Trip Ysgol Bushcraft Adventures

Wythnos Iechyd a Lles / Health and Wellbeing Week

Wythnos Iechyd a Lles Bl3

Mad Science

Mad Science

Ymweliad Animal Encounters / Animal Encounters Visit

Animal Encounters