Blwyddyn 3 Miss Jôs

2021-2022

Coginio Pitsas Iachus / Cooking Healthy Pizzas 

Gwaith Celf Ciwbaidd Picasso / Picasso's Cubism Artwork

Astudio Organnau'r Corff Dynol / Studying The Human Body Organs 

Sesiwn Organnau

Diwrnod Gwrth-fwlio / Antibullying Day 

Diwrnod Gwrth-fwlio

Arbrawf Ysgyfaint / Lungs Experiment 

Arbrawf Ysgyfaint

Sesiwn Mesur Y Corff / Measuring Body Parts 

Mesur Y Corff

Ymweliad Nyrs Saies / Nurse Saies Visit 

Ymweliad Nyrs Saies

Perfformiad Nadolig / Christmas Performance 

IMG_5593.MOV

Dathlu Hen Galan / Celebrating Hen Galan 

Hen Galan Bl3

Dathlu Hawliau Plant / Celebrating Children's Rights 

Hawliau Plant Miss Jos

Sesiwn Stick 2 / Stick 2 Session 

Stick 2 Gwefan

Blodeuwedd

Copy of Blodeuwedd Dosbarth Miss Jos

Dathlu Yr Urdd / Celebrating The Urdd 

Dathlu Yr Urdd

Arbrawf Ffrithiant / Friction Experiment 

Arbrawf Ffrithiant

Cyflwyniad Gwrthrych Hen / Old Object Presentation 

Gwrthrych Hen gwefan

Trip Ysgol i Aerospace Bristol / School Trip to Aerospace Bristol 

Trip Ysgol Aerospace Bristol