Dosbarth Bedwen

Croeso i Ddosbarth Miss Jôs!

Meet & Greet

Rydyn ni wedi mwynhau coginio Pitsa's Iachus!

We have enjoyed cooking our Healthy Pizzas!

Gwaith Celf Ciwbaidd Picasso / Picasso's Cubism Artwork

Astudio Organnau'r Corff Dynol / Studying The Human Body Organs

Sesiwn Organnau

Diwrnod Gwrth-fwlio / Antibullying Day

Diwrnod Gwrth-fwlio

Arbrawf Ysgyfaint / Lungs Experiment

Arbrawf Ysgyfaint

Sesiwn Mesur Y Corff / Measuring Body Parts

Mesur Y Corff


Ymweliad Nyrs Saies / Nurse Saies Visit

Ymweliad Nyrs Saies

Perfformiad Nadolig / Christmas Performance

IMG_5593.MOV

Dathlu Hen Galan / Celebrating Hen Galan

Hen Galan Bl3

Dathlu Hawliau Plant / Celebrating Children's Rights

Copi Meg Hawliau Plant Miss Jos

Sesiwn Stick 2 / Stick 2 Session

Copy of Stick 2 Gwefan

Blodeuwedd

Copy of Blodeuwedd Dosbarth Miss Jos

Dathlu Yr Urdd / Celebrating The Urdd

Copy of Dathlu Yr Urdd

Arbrawf Ffrithiant / Friction Experiment

Arbrawf Ffrithiant

Cyflwyniad Gwrthrych Hen / Old Object Presentation

Gwrthrych Hen gwefan

Trip Ysgol i Aerospace Bristol / School Trip to Aerospace Bristol

Trip Ysgol Aerospace Bristol