Croeso / Welcome

Nurturing Children of the Future on the Foundations of our Past

​Agorwyd drysau’r ysgol hon gyntaf ym 1951 i 19 o ddisgyblion ar lethrau Pontygwaith, y Rhondda Fach, ar ol blynyddoedd o ymgyrchu brwd i sicrhau addysg Gymraeg yng Nghwm Rhondda. Symudwyd yr ysgol i Lwyncelyn yn 1979 ac ers hynny mae’r ysgol wedi mynd o nerth i nerth, ac yn parhau i gynyddu mewn niferoedd.Ar hyn o bryd mae gennym 307 o blant yn yr ysgol, ac mae’r dalgylch yn ymestyn i Ynyshir, Porth, Llwyncelyn, Aberllechau, Glynfach, Cymer, Trabannog a Threhafod. Mae 10 dosbarth yn cynnwys 44 o blant meithrin llawn amser. Ychydig o blant sy’n siarad Cymraeg fel mamiaith gartref acmae tua 2% o ddisgyblion o gefndir lleiafrifol ethnig.

The school first opened its doors in 1951 to 19 children on the precarious hills of Pontygwaith, Rhondda Fach, after years of campaigning for Welsh education in the Rhondda Valleys. The school moved location in 1979 to Llwyncelyn and since then has grown from strength to strength, and is continue to increase in pupil numbers. We presently have 307 pupils at the school, and the catchment area includes Ynyshir, Porth, Llwyncelyn, Aberllechau, Glynfach, Cymer, Trabannog and Trehafod. The school has 10 classes and includes 44 full time nursery children. There are few pupils from Welsh-speaking homes and about 2% of pupils are from an ethnic minority background.

Nearly all pupils’ oral skills in Welsh are a strength at the school” – Estyn 2016 ​​

Dolennu Cysylltu / Quick Links

DATGANIAD CENHADAETH / MISSION STATEMENT

The pupils and staff of YGG Llwyncelyn felt it was right at this time to look at our vision for the school following our 60th birthday celebrations and retirement/promotion of senior staff. We wanted to look to our children’s future without forgetting our history- we are proud of what we came up with:-

“Developing children of the future on the foundations of our past”

The school aims to prepare the pupils mentally and socially, to help them develop high moral standards and to grow up proud of their Welsh culture and Heritage.

‘Their Language is Forever’