Newyddion / News

Parental/Carer Letter on Covid-19 – English

12/03/20 Dear Parent/Carer, Coronavirus (COVID-19) In respect of Covid-19 or Coronavirus, the Council felt that it would be helpful to provide some general advice on the virus in respect of pupils attending school. A coronavirus is a type of virus. As a group,...

read more

Parental/Carer Letter on Covid-19 Cymraeg

12/03/20 Annwyl Riant/Cynhaliwr, Coronafirws (COVID-19) O ganlyniad i Covid-19 neu'r Coronafirws, dyma'r Cyngor yn ei weld yn ddefnyddiol rhannu cyngor cyffredinol am y firws, yng nghyd-destun disgyblion yn mynychu'r ysgol. Math o firws yw coronafirws. Fel grŵp, mae...

read more

Ar ran/On behalf of: Andrew Morgan, Arweinydd/Leader RCT

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid Fel Cyngor, rydyn ni'n cydnabod ei bod hi'n gyfnod pryderus i'n cymunedau wrth i'r cyfyngiadau ar fywyd bob dydd barhau a nifer yr achosion o Covid-19 godi eto ledled RhCT. Rydyn ni'n gofyn yn gwrtais i rieni/gwarcheidwaid a'u hatgoffa i...

read more

Brechiad y Ffliw/Flu Vaccination – 12.11.20

Bydd y Tim Nyrsio Ysgolion yn ymweld ag ysgol eich plentyn yn ystod tymor yr Hydref/Gaeaf i gynnig brechiad y ffliw drwy chwistrell trwyn ar Ddydd Iau, Tachwedd 12fed. Mae'n bur debyg bod eich plentyn wedi cael y brechiad yma y llynedd yn yr ysgol, neu os nad oedd yn...

read more

Coronavirus (COVID-19)

Download File parental__carer_letter_on_covid_19___march_2020_eng_cy-gb Download File parent_or_carer_letter_on_covid_19__13.3.20

read more